Polityka prywatności

1. Informacje o danych osobowych Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony jest MF Spółka Cywilna Bartłomiej Mysiara Bronisław Foltyn. Spółka zarejestrowana jest przy ul. Wzgórze 19 w Bielsku-Białej pod numerem NIP 9372665232 oraz numerem REGON: 243162036. Bbmiasto.pl zajmuje się dystrybucją biletów na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych Administrator danych osobowych wyznaczył wewnętrznego inspektora danych osobowych z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: bbmiasto@gmail.com. Istnieje także możliwość kontaktu listownego, a adresem właściwym do korespondencji jest adres: MF s.c. Bartłomiej Mysiara Bronisław Foltyn, Ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała

3. Rodzaj zbieranych danych, sposób oraz okres ich przetwarzania

3.1. Dane dotyczące realizacji zamówień Dane które zbieramy to imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu. Są to dane niezbędne do zrealizowania rezerwacji i dostarczenia biletów w formie PDF. Przechowujemy te dane do czasu wygaśnięcia umowy ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach, zależnych od specyfiki organizowanego wydarzenia, na które bilety sprzedajemy, możemy przekazać imię i nazwisko połączone z numerem zamówienia organizatorowi wydarzenia w formie „listy klientów” celem realizacji konieczności weryfikacji osób wchodzących na wydarzenie.

3.2. Dane dotyczące subskrypcji mailowych Zbieramy adresy mailowe w połączeniu z nazwą miejscowości, województwa i określoną kategorią wydarzeń do bazy subskrybentów celem wysyłania drogą mailową sprecyzowanych informacji o wydarzeniach z danego miasta, województwa zgodnych z określoną kategorią wydarzeń. Okres przechowywania tych danych trwa do momentu wypisania się z subskrypcji. Wypisania się można dokonać samodzielnie lub po przez zgłoszenie którąkolwiek z dróg kontaktu z nami.

3.3. Dane dotyczące subskrypcji SMS Zbieramy numery telefonów komórkowych w połączeniu z nazwą miejscowości, województwa i określoną kategorią wydarzeń do bazy subskrybentów celem wysyłania poprzez sms sprecyzowanych informacji o wydarzeniach z danego miasta, województwa zgodnych z określoną kategorią wydarzeń. Okres przechowywania tych danych trwa do momentu wypisania się z subskrypcji. Wypisania się można dokonać samodzielnie poprzez link edycji / rezygnacji z subskrypcji, który prześlemy w odpowiedzi na jakąkolwiek wiadomość przesłaną nam w odpowiedzi na otrzymanego od nas SMS lub poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji z subskrypcji wysłanej na adres bbmiasto@gmail.com

3.4. Dane zbierane przez zewnętrznych partnerów Ponad to korzystamy z danych dostarczanych przez Google Analiytics oraz przez Facebook w celach statystycznych, są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.

4. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych Podstawowym zabezpieczeniem podczas przesyłania danych osobowych jest proroków SSL szyfrujący połączenie urządzenia końcowego gości z naszym serwerem. Poza zakresem i przypadkami opisanymi w pkt. 3.1. dostęp do gromadzonych danych jest ograniczony tylko i wyłącznie do osób będących pracownikami Administratora lub osób odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowaniem systemu sprzedaży biletów bbmiasto.pl. Dostęp do baz danych zabezpieczony jest dodatkowo specjalnymi panelami oraz hasłami, ograniczającymi dostęp dla osób niepowołanych.

5. Polityka dotycząca plików cookies Pliki cookies to małe pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym w pamięci użytkowanej przeglądarki. Pliki cookies można samodzielnie kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki. Istnieje możliwość ustawienia ich akceptacji, blokady lub usunięcia dotychczas zapisanych plików cookies. Zablokowanie plików cookies może spowodować niepoprawne wyświetlanie się strony, co może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie zakupu biletów. Pliki cookies wykorzystujemy do prezentacji treści na stronie (np. wyświetlając dzięki temu wydarzenia będące w okolicy i zainteresowaniu gości) oraz do celów statystycznych.

6. Prawo edycji danych, dostępu do nich lub sprzeciwu Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Szczegółowy zakres przysługujących powyżej praw opublikowany został w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszelkie zgłoszenia dotyczące chęci skorzystania z powyższych praw, należy kierować do powołanego przez Administratora wewnętrznego inspektora danych osobowych, którego dane kontaktowe podane zostały w pkt. 2 niniejszej polityki prywatności.

7. Wyrażenie zgody na politykę prywatności Korzystanie z witryny Administratora oznacza zgodę na wszystkie niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie ma zgody z którymkolwiek zapisem tejże polityki, należy nie korzystać z witryny i nie przesyłać tym samym żadnych informacji osobistych.

8. Postanowienia końcowe W przypadku kontroli ze strony aparatu UODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.